abcMED
GłównaCOVID-19

COVID-19

COVID-19

 

W związku z pandemią COVID-19

 

Firma abcMED przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa swoich Klientów jak i Pracowników wypracowała skuteczne metody identyfikacji zagrożeń spowodowanych COVID-19 jak i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami; w tym bezpieczne rozwiązania dotyczące wewnętrznej jak i zewnętrznej działalności Spółki w sytuacjach kryzysowych.

 

Wdrożono: procedury sanitarno-epidemiologiczne, środki zapobiegawcze, działania profilaktyczne jak i dostosowano organizację Spółki do nowych wymogów prawnych.