ŚCISŁE BADANIE - PROSTE LECZENIE abcMED

O nas

O nasTworzymy innowacyjne urządzenia medyczne dla rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej na wiedzy i wielopokoleniowym doświadczeniu lekarzy.

Firma abcMED jest producentem nowoczesnej aparatury medycznej. Podstawowym kierunkiem działania abcMED jest produkcja urządzeń medycznych do oceny czynności układu oddechowego oraz sterowanego oddychaniem podawania leków do inhalacji.

Głównymi produktami firmy są  spirometry diagnostyczne oraz pneumodozymetry. Nasze urządzenia umożliwiają łatwe wykonywanie badań profilaktycznych i przesiewowych oraz badań spirometrycznych w zakresie podstawowym lub poszerzonym o badania i testy diagnostyczne opracowane dla lekarzy i ośrodków medycznych specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego.

Podstawowym elementem spirometrów i pneumodozymetrów abcMED jest moduł pomiarowy wyposażony w zestaw czujników ciśnienia, umożliwiający pomiar przepływu i objętości, z zastosowaniem opracowanej i opatentowanej głowicy pomiarowej składającej się z pneumotachografu dPP® oraz ustników dla dzieci i osób dorosłych.

Nasze urządzenia powstają w wyniku współpracy lekarzy i inżynierów otwartych na poszukiwania niestandardowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i leczniczych. Efektem tej współpracy jest powstanie urządzeń dla ścisłego badania oraz spersonalizowanego leczenia inhalacyjnego w ośrodkach medycznych oraz w domu chorego.

Nasza jakość

Tworzymy innowacyjne urządzenia medyczne dla rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej na wiedzy i wielopokoleniowym doświadczeniu lekarzy.

Spirometry produkcji abcMED umożliwiają wykonanie badania freeflowmetrycznego FFM® -innowacyjnej opracowanej w Polsce metody wykonania badania spirometrycznego z zastosowaniem pneumotachografu dPP® i maski. Wykonanie badania freeflowmetrycznego umożliwia lekarzom i fizjoterapeutom rozpoznanie oraz opracowanie skutecznej i bezpiecznej indywidualnej metody farmakologicznego i niefarmakologicznego leczenia obturacji, spowodowanej zapadalnością dróg oddechowych.

Pneumotachografy i ustniki jednorazowego użytku stosowane w urządzeniach produkcji abcMED zapewniają najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wykonywanych pomiarów spirometrycznych, testów diagnostycznych i inhalacji.

Użytkownikom naszych spirometrów zapewniamy wsparcie techniczne oraz szkolenia. Organizujemy warsztaty dla lekarzy oraz osób wykonujących badania spirometryczne, freeflowmetryczne oraz testy diagnostyczne i inhalacje lecznicze

Innowacje

Tworzymy innowacyjne urządzenia medyczne dla rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej na wiedzy i wielopokoleniowym doświadczeniu lekarzy.

Pneumotachograf dPP®
 • pierwszy w świecie pneumotachograf jednorazowego użytku
Spirometr diagnostyczny
 • PC spirometr z oprogramowaniem umożliwiające wykonanie badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych dynamicznych i spoczynkowych
Pneumodozymetr
 • aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie do sterownego oddychaniem podawania aerozoli oraz gazów medycznych 

Badania i rozwój

abcMED wspólnie z Centrum Badawczo Rozwojowym MEDINET® uczestniczy w projektach   badawczych realizowanych we współpracy z lekarzami oraz ośrodkami medycznymi w Polsce i krajach UE.

CM Uniwersytetu Jagielońskiego
 • ocena wpływu dawki i miejsca depozycji aerozolu salbutamolu na serce układ krążenia oraz stopień odwracalności obturacji u osób leczonych z powodu niewydolności układu krążenia
 • ocena wpływu metody podania tlenku azotu na stopień odwracalności nadciśnienia płucnego
UM w Toruniu / Maastricht
 • ocena wpływu dawki i miejsca depozycji aerozolu na stężenie metabolitów morfiny we krwi
UM w Gdańsku
 • ocena wpływu dawki i miejsca depozycji morfiny na jakość życia osób leczonych w ośrodku medycyny paliatywnej z powodu POChP i raka płuc
CBR MEDINET®
 • ocena wpływu dawki i miejsca depozycji leków do inhalacji na funkcję wybranych struktur mózgu u osób leczonych z powodu astmy oskrzelowej
 • ocena wpływu metody oraz warunków wytwarzania i podawania na wydatek i rozkład cząsteczek aerozoli z wodnych roztworów i zawiesin leków do inhalacji oraz  aerozoli proszkowych [DPI] i aerozoli uwalnianych z opakowań pod ciśnieniem [pMDI]
 • ocena zastosowania badań spirometrycznych I freeflowmetrycznych dla rozpoznania fenotypu choroby oraz fenotypu obturacji dróg oddechowych
 • ocena zastosowania badań spirometrycznych I freeflowmetrycznych dla indywidualnego dostosowania metody leczenia

Bezpieczeństwo

Wszystkie wyroby medyczne produkowane przez firmę abcMED posiadają deklarację zgodności CE i zostały zarejestrowane w Rejestrze Wyrobów Medycznych, który jest prowadzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

Informacja o serwisie

Firma abcMED Sp. z o.o., prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich produkowanych urządzeń. Jest jedynym autoryzowanym punktem serwisowym upoważnionym do wykonywania napraw i przeglądów technicznych spirometrów i pneumodozymetrów produkcji abcMED.

Posiadamy niezbędną wiedzę, sprzęt i odpowiednio wyszkolony personel do fachowej instalacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, konserwacji, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa

Adres  serwisu:
abcMED Sp. z o.o
ul. Juliusza Lea 114
30-133 Kraków 
Tel. 12 636 89 54
Fax 12 636 78 44
e.mail: biuro@abcmed.pl

do pobrania: druk zlecenia przeglądu technicznego

Certyfikaty

abcMED  posiada wdrożony i nadzorowany przez TUV Rheinland System Zarządzania Jakością EN ISO 9001: 2008 i EN ISO 13485: 2016