ŚCISŁE BADANIE - PROSTE LECZENIE abcMED

GłównaDOTACJE UE

DOTACJE UE

Projekt Nr.: POIR.02.01.00-00-C067/20-00

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury laboratoryjnej abcMED, w celu opracowania i testowania oraz przygotowania do masowej produkcji głowic pomiarowych i inhalacyjnych oraz nowej generacji spirometrów i pneumodozymetrów abcMED przystosowanych do oceny funkcji układu oddechowego oraz wykonywania inhalacji leczniczych w czasie pandemii COVID-19

Dofinansowanie: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ścieżka dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-C067/20-00

 

Koszt kwalifikowany projektu: 535 450,43 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 481 905,39 PLN