abcMED

Spirometr z dozymetrem NEBSTEER®

Spirometr z dozymetrem NEBSTEER®
Nazwa Spirometr z dozymetrem NEBSTEER®
Typ PC- dozymetr   
Kod PCS 001
Zestaw E

Spirometr z dozymetrem NEBSTEER ® - Zestaw E

 • dla  osób przewlekle leczonych aerozolami z powodu:
  • Przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • Astmy oskrzelowej – ciężkiej
  • Nadciśnienia płucnego
  • Rozstrzeni oskrzeli
  • Mukowiscydozy
 • umożliwia wykonanie inhalacji w domu
 • wymagane skierowanie przez lekarza leczącego - na indywidualne dostosowanie metody leczenia inhalacyjnego  

zasilanie pneumodozymetru

 • sprężonym powietrzem z sprężarki
 • Opis produktu
 • Dane Techniczne
 • Wyposażenie
 • Komputer
 • Zapytaj o produkt

Pneumodozymetr NEBSTEER®

Nowoczesne, opracowane  i opatentowane w Polsce urządzenie,  łatwe w obsłudze.  Oferowane w formie przystawki do komputera pacjenta, z wykorzystaniem kompresora lub inhalatora. Pneumodozymetr NEBSTEER® umożliwia wykonanie inhalacji leczniczych metodą pneumodozymetryczną lub pneumatyczną w warunkach domowych 

Inhalacje są wykonywane:

 • metodą pneumodzymetryczną BCTS [Bronchial Control Treatment System] - innowacyjna, opracowana i opatentowana w Polsce metoda sterowanego oddychaniem wytwarzania i podawania aerozoli z wodnych roztworów i zawiesin leków do inhalacji,
 • metodą pneumatyczną.

Pneumodozymetr NEBSTEER® w odróżnieniu od standardowych urządzeń do inhalacji umożliwia wytwarzanie i podawanie aerozolu w odpowiedniej, zaprogramowanej fazie wdechu oraz umożliwia dostosowanie sposobu oddychania [objętości i przepływu powietrza] w taki sposób aby uzyskać maksymalną depozycję aerozolu w miejscu działania leku.

Wskazania:

 • Przewlekłe leczenie inhalacyjne z zastosowaniem wodnych roztworów lub zawiesin leków do inhalacji z powodu:
 • Astmy oskrzelowej
 • Przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [POCHP]
 • Mukowiscydozy
 • Rozstrzeni oskrzeli
 • Nadciśnienia płucnego
 • Przewlekłych infekcji dróg oddechowych
 • Innych chorób dróg oddechowych

Wiek pacjenta:

 • Metoda pneumodozymetryczna – od 8 roku życia
 • Metoda pneumatyczna  - bez ograniczeń

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonywania inhalacji  z zastosowaniem pneumodozymetru NEBSTEER® obejmują wszystkie przeciwwskazania, które są związane ze stosowanymi lekami do inhalacji.

Program pneumodozymetru

Napisany w sposób przyjazny dla użytkownika, łatwy do zainstalowania i korzystania dla osoby posiadającej podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Program umożliwia:

 • Podanie aerozolu w odpowiedniej fazie wdechu i dostosowanie sposobu oddychania w celu:
  • Podania określonej dawki leku
  • Uzyskania maksymalnej depozycji aerozolu w miejscu działania leku, niezależnie od stopnia obturacji  oraz deformacji [rozstrzeni] oskrzeli
  • Ograniczenie ogólnego działania leku - w wyniku zmniejszenia depozycji w jamie ustnej
  • Ograniczenie emisji aerozolu do otoczenia, co oznacza: pełne wykorzystanie leku do inhalacji, zmniejszenie narażenia innych osób na leki do inhalacji, zmniejszenie  powstawania opornych na stosowane antybiotyki szczepów bakterii.
 • Naukę i trening w celu prawidłowego wykonania inhalacji
 • Optymalizację leczenia inhalacyjnego
 • Rejestrację przebiegu inhalacji w pamięci komputera
 • Przesłania zapisu inhalacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Wydruk raportu

Zakres inhalacji 

Określa lekarz leczący [kierujący] pacjenta na opracowanie indywidualnego zestawu do inhalacji w ramach porady specjalistycznej  z indywidualnym dopasowaniem  metody leczenia inhalacyjnego

LISTA LEKÓW DO INHALACJI

Nazwa

[stężenie]
Metoda
pneumatyczna pneumodozymetryczna
Salbutamol (1 mg/1ml) TAK TAK

Budezonid (0,5 mg/ml)

TAK TAK

Tobramycyna

- TAK

Gentamycyna

- TAK

NACl

- TAK

Inne mukolityki

TAK TAK

Inne leki do inhalacji

TAK TAK

Uwaga: Zmiana metody wykonania inhalacji w czasie eksploatacji urządzenia, polegająca na zastosowaniu nowego roztworu lub zawiesiny leku do inhalacji lub nowego stężenia stosowanego leku do inhalacji lub zmiana polegająca na zastosowaniu nowego nebulizatora lub zestawu akcesoriów wymaga wykonania porady z indywidualnym dostosowaniem metody i zestawu do inhalacji  

Pneumodozymetr NEBSTEER®

INFORMACJE TECHNICZNE NORMY
Pneumodozymetr Moduł pomiarowy 

Pomiar przepływu: pneumotachograf dPP®

Zakres pomiaru przepływu: 0 -16 L/s

Dokładność pomiaru przepływu:+/- 3 %

Pomiar objętości: całkowanie przepływu

Zakres pomiaru objętości: 0 -10 L

Dokładność pomiaru objętości:+/- 2 %

Opór pneumotachografu z głowicą BCTS®

 <2,5 cmH20 przy 12 L/s

Maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza [zasilanie] 6 bar

Obudowa: ABS

Zasilanie – napięcie: 190÷250 VAC

Zasilanie – częstotliwość: 50/60 Hz

Pobór mocy: < 0,2 A (230 VAC)

Bezpiecznik zewnętrzny: 2 x T 0.63/250V;

Bezpiecznik wewnętrzny:1 x T 0,80/250 V

Typ ochrony: Klasa I

Stopień ochrony: Typ  BF

Stopień ochrony obudowy: IPX 0

Tryb pracy: ciągły

Warunki pracy - temperatura: [+10] - [+ 40]

Warunki pracy - wilgotność: [30%] - [50%]

- bez kondensacji

Warunki transportu - temperatura: [-10] - [+ 50]

Warunki transportu - wilgotność: [0%] - [95%]

- bez kondensacji  

Normy standardy

ERS 2001

Dyrektywa dla Wyrobów Medycznych

93/42/EEC-MDD

EN ISO 9001:2008; EN ISO 13485:2012

Okresowe przeglądy techniczne

Pierwszy przegląd po 12 miesiącach

Następne przeglądy co 12 miesięcy

W celu wykonania przeglądu technicznego lub wykonania naprawy prosimy dostarczyć urządzenie wraz ze  sprężarką do:

SERWISU APARATURY MEDYCZNEJ abcMED Sp. z o.o.

30-133  Kraków, ul. Juliusza Lea 114

Telefon: 12 636 89 54, fax: 12 636 78 44,  e-mail biuro@abcmed.pl

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRĘŻARKI/KOMPRESORA
Wymagania  Minimalne  Optymalne

Przystosowanie do pracy ciągłej

Tak

Tak

Ciśnienie sprężonego powietrza

>0,8 bara

>1,2 bara

Przepływ sprężonego powietrza

>12 l/min

>16 l/min
Wbudowany wentylator sprężarki - Tak

Warunkiem korzystania z penumodozymetru NEBSTEER®  jest:

 • zgoda lekarza prowadzącego na indywidualne  dostosowania metody  leczenia inhalacyjnego
 • zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia i sprężarki oraz instrukcją zestawów i akcesoriów do inhalacji
 • odbycie szkolenia [w przypadku dzieci do 18 roku życia w szkoleniu powinni brać udział rodzice lub opiekunowie prawni]
 • przestrzeganie zasad eksploatacji urządzenia, sprężarki oraz zestawów i akcesoriów do inhalacji
 • wykonywanie corocznych przeglądów technicznych w serwisie abcMED

Akcesoria do inhalacji metodą pneumodozymetryczną

Głowica BCTS® 2 szt.
Nebulizator Sidestream 1 szt.
Nebulizator Sidestream indywidualny 5 szt.
Przewód pneumotachografu dPP 1 szt.
Przewód sprężonego powietrza   1 szt
Filtr sprężarki/pneumodozymetru 1 szt. 

Akcesoria do inhalacji metodą pneumatyczną - zapytaj o produkt 

Spirometry i pneumodozymetry abcMED aktualnie dostarczane są z:

 • komputerami firmy DELL
 • monitorami 22” firmy DELL
 • drukarkami laserowymi  firmy HP/BROTHER

Uwaga:
abcMED zastrzega sobie prawo dostarczenia zamówionego zestawu z komputerem innego producenta z zachowaniem równoważnej lub wyższej klasy podzespołów

Uwaga:  
Użytkownicy  spirometrów i pneumodozymetrów abcMED 
mogą korzystać z gwarancji oraz usług serwisu producentów komputerów

Możliwe jest wyposażenie zestawu w komputer o określone konfiguracji – osoby zainteresowane w celu uzyskania oferty oraz uzgodnienia warunków technicznych prosimy o kontakt z działem handlowym abcMED

Wózki medyczne WM 002 mogą być [w celach dydaktycznych] wyposażone w drugi monitor o przekątnej > LCD 22” – osoby zainteresowane, w celu uzyskania oferty cenowej oraz uzgodnienia warunków technicznych prosimy o kontakt z działem handlowym abcMED

Uwaga:   
wyposażenie zestawu monitor o przekątnej > LCD 22” może spowodować ograniczenie ruchomości monitora

Pytanie o produkt: Spirometr z dozymetrem NEBSTEER®